43

DEPUTETË

392,415

Vota
Numëruar: 83.93 %
Pjesëmarrja: 45.17%

73

DEPUTETË

656,123

Vota