43

DEPUTETË

398,086

Vota
Numëruar: 95.73 %
Pjesëmarrja: 45.17%

73

DEPUTETË

664,222

Vota