43

DEPUTETË

236,959

Vota
Numëruar: 50.71 %
Pjesëmarrja: 45.17%

73

DEPUTETË

401,674

Vota