37

DEPUTETË

55,124

Vota
Numëruar: 13.40 %
Pjesëmarrja: 45.17%

70

DEPUTETË

101,976

Vota
Rezultatet e Përgjithshme