reklama

10

DEPUTETË

86,823

Vota

3

DEPUTETË

35,088

Vota

5

DEPUTETË

57,924

Vota

2

DEPUTETË

31,015

Vota
Njësia 1
10.74% 3,769 vota
0 deputetë
Njësia 2
17.25% 6,051 vota
0 deputetë
Njësia 5
20.96% 7,355 vota
1 deputet
Njësia 6
51.06% 17,916 vota
2 deputetë