reklama

10

DEPUTETË

86,823

Vota

3

DEPUTETË

35,088

Vota

5

DEPUTETË

57,924

Vota

2

DEPUTETË

31,015

Vota
Njësia 1
20.01% 11,591 vota
1 deputet
Njësia 2
27.83% 16,119 vota
1 deputet
Njësia 5
8.91% 5,163 vota
0 deputetë
Njësia 6
43.25% 25,054 vota
3 deputetë