reklama

10

DEPUTETË

86,823

Vota

3

DEPUTETË

35,088

Vota

5

DEPUTETË

57,924

Vota

2

DEPUTETË

31,015

Vota
Njësia 1
31.26% 3,152 vota
0 deputetë
Njësia 2
21.29% 2,146 vota
0 deputetë
Njësia 3
13.48% 1,359 vota
0 deputetë
Njësia 4
18.79% 1,894 vota
0 deputetë
Njësia 5
12.29% 1,239 vota
0 deputetë
Njësia 6
2.91% 293 vota
0 deputetë