156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Qarku i Lezhës (Numëruar 99.25 %)
Aleanca për Punësim, Mirëqenie dhe Integrim
Partia
Vota
%
Deputetet
PD
30,865
38.97 %
3
PDK
2,859
3.61 %
0
PR
1,324
1.67 %
0
BLD
1,082
1.37 %
0
PDIU
598
0.76 %
0
PBKD
398
0.50 %
0
PLL
386
0.49 %
0
Koalicioni
38,812
49.00 %
3
Aleanca për Shqipërinë Evropiane
Partia
Vota
%
Deputetet
PS
26,548
33.52 %
3
LSI
8,655
10.93 %
1
PSD
991
1.25 %
0
PBDNJ
626
0.79 %
0
PDS
552
0.70 %
0
PLiDr
326
0.41 %
0
AAK
291
0.37 %
0
Koalicioni
39,136
49.41 %
4
Të Tjera
Partia
Vota
%
Deputetet
AK
279
0.35 %
0
FRD
935
1.18 %
0
LDP
28
0.04 %
0
PPKDSH
11
0.01 %
0
Total
1,253
1.58 %
0