156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Qarku i Kukësit (Numëruar 100.00 %)
Aleanca për Punësim, Mirëqenie dhe Integrim
Partia
Vota
%
Deputetet
PD
22,273
43.12 %
3
PR
2,400
4.65 %
0
PLL
1,158
2.24 %
0
PDIU
547
1.06 %
0
BLD
231
0.45 %
0
PLSHR
215
0.42 %
0
PESH
160
0.31 %
0
Koalicioni
27,643
53.52 %
3
Aleanca për Shqipërinë Evropiane
Partia
Vota
%
Deputetet
PS
11,348
21.97 %
1
LSI
5,654
10.95 %
0
PASH
5,115
9.90 %
0
PSD
459
0.89 %
0
PDS
158
0.31 %
0
PRRL
89
0.17 %
0
PDIP
79
0.15 %
0
Koalicioni
23,466
45.43 %
1
Të Tjera
Partia
Vota
%
Deputetet
AK
207
0.40 %
0
FRD
300
0.58 %
0
LDP
29
0.06 %
0
PPKDSH
7
0.01 %
0
Total
543
1.05 %
0