156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Qarku i Korçës (Numëruar 100.00 %)
Aleanca për Punësim, Mirëqenie dhe Integrim
Partia
Vota
%
Deputetet
PD
47,340
32.13 %
5
PR
4,581
3.11 %
0
PDIU
1,448
0.98 %
0
AMIE
1,070
0.73 %
0
LZHK
280
0.19 %
0
PESH
248
0.17 %
0
MEGA
179
0.12 %
0
Koalicioni
56,706
38.48 %
5
Aleanca për Shqipërinë Evropiane
Partia
Vota
%
Deputetet
PS
63,986
43.42 %
6
LSI
14,553
9.88 %
1
PBDNJ
3,051
2.07 %
0
PDS
2,390
1.62 %
0
G99
1,142
0.77 %
0
PSM
649
0.44 %
0
PDIP
487
0.33 %
0
Koalicioni
88,844
60.29 %
7
Të Tjera
Partia
Vota
%
Deputetet
AK
288
0.20 %
0
FRD
1,409
0.96 %
0
LDP
95
0.06 %
0
PPKDSH
16
0.01 %
0
Total
1,808
1.23 %
0