156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Qarku i Fierit (Numëruar 99.95 %)
Aleanca për Punësim, Mirëqenie dhe Integrim
Partia
Vota
%
Deputetet
PD
45,847
22.98 %
4
PDIU
8,990
4.51 %
1
PR
3,827
1.92 %
0
PDK
1,906
0.96 %
0
PAA
920
0.46 %
0
LZHK
661
0.33 %
0
PLSHR
331
0.17 %
0
Koalicioni
65,235
32.70 %
5
Aleanca për Shqipërinë Evropiane
Partia
Vota
%
Deputetet
PS
88,456
44.34 %
9
LSI
19,436
9.74 %
2
PSV 91
4,294
2.15 %
0
AP
3,273
1.64 %
0
PSD
2,873
1.44 %
0
PMDE
1,071
0.54 %
0
AAK
909
0.46 %
0
Koalicioni
124,211
62.27 %
11
Të Tjera
Partia
Vota
%
Deputetet
AK
734
0.37 %
0
FRD
2,970
1.49 %
0
LDP
148
0.07 %
0
PPKDSH
61
0.03 %
0
D. Prifti
6,124
3.07 %
0
Total
10,037
5.03 %
0