156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Qarku i Tiranës (Numëruar 99.62 %)
Aleanca për Punësim, Mirëqenie dhe Integrim
Partia
Vota
%
Deputetet
PD
149,897
33.51 %
11
PR
10,625
2.38 %
1
PDIU
9,098
2.03 %
1
PDK
3,750
0.84 %
0
LZHK
2,221
0.50 %
0
PLL
2,053
0.46 %
0
PLSHR
687
0.15 %
0
Koalicioni
182,330
40.76 %
13
Aleanca për Shqipërinë Evropiane
Partia
Vota
%
Deputetet
PS
197,050
44.05 %
16
LSI
35,081
7.84 %
3
PSD
2,643
0.59 %
0
PDS
1,886
0.42 %
0
AP
1,807
0.40 %
0
PASH
1,700
0.38 %
0
PDIP
1,641
0.37 %
0
Koalicioni
249,773
55.84 %
19
Të Tjera
Partia
Vota
%
Deputetet
AK
4,776
1.07 %
0
FRD
10,006
2.24 %
0
LDP
322
0.07 %
0
PPKDSH
95
0.02 %
0
Total
15,199
3.40 %
0