156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Qarku i Elbasanit (Numëruar 100.00 %)
Aleanca për Punësim, Mirëqenie dhe Integrim
Partia
Vota
%
Deputetet
PD
46,791
26.96 %
4
PDIU
12,046
6.94 %
1
PR
6,263
3.61 %
1
PLL
550
0.32 %
0
BLD
463
0.27 %
0
PDK
328
0.19 %
0
LZHK
277
0.16 %
0
Koalicioni
68,325
39.36 %
6
Aleanca për Shqipërinë Evropiane
Partia
Vota
%
Deputetet
PS
74,955
43.18 %
6
LSI
18,484
10.65 %
2
AP
2,197
1.27 %
0
PGJ
1,512
0.87 %
0
PDIP
758
0.44 %
0
PDS
727
0.42 %
0
PSD
506
0.29 %
0
Koalicioni
102,012
58.77 %
8
Të Tjera
Partia
Vota
%
Deputetet
AK
896
0.52 %
0
FRD
2,255
1.30 %
0
LDP
67
0.04 %
0
PPKDSH
26
0.01 %
0
Total
3,244
1.87 %
0