156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Qarku i Dibrës (Numëruar 100.00 %)
Aleanca për Punësim, Mirëqenie dhe Integrim
Partia
Vota
%
Deputetet
PD
30,138
40.40 %
3
PR
2,282
3.06 %
0
PLL
626
0.84 %
0
PDK
510
0.68 %
0
PDIU
248
0.33 %
0
PLSHR
164
0.22 %
0
PESH
148
0.20 %
0
Koalicioni
35,005
46.93 %
3
Aleanca për Shqipërinë Evropiane
Partia
Vota
%
Deputetet
PS
25,080
33.62 %
2
LSI
10,032
13.45 %
1
PBDNJ
262
0.35 %
0
PDS
243
0.33 %
0
PDIP
164
0.22 %
0
AP
137
0.18 %
0
PSD
123
0.16 %
0
Koalicioni
36,964
49.56 %
3
Të Tjera
Partia
Vota
%
Deputetet
AK
247
0.33 %
0
FRD
2,322
3.11 %
0
LDP
27
0.04 %
0
PPKDSH
25
0.03 %
0
Total
2,621
3.51 %
0