156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Qarku i Vlorës (Numëruar 99.41 %)
Aleanca për Punësim, Mirëqenie dhe Integrim
Partia
Vota
%
Deputetet
PD
21,132
17.52 %
3
PDIU
6,732
5.58 %
1
PBK
3,313
2.75 %
0
MEGA
2,079
1.72 %
0
PDK
1,341
1.11 %
0
PR
1,198
0.99 %
0
LZHK
730
0.61 %
0
Koalicioni
37,569
31.16 %
4
Aleanca për Shqipërinë Evropiane
Partia
Vota
%
Deputetet
PS
56,421
46.79 %
6
LSI
10,524
8.73 %
1
PBDNJ
6,013
4.99 %
1
PDS
949
0.79 %
0
AP
795
0.66 %
0
PSD
397
0.33 %
0
PSP
327
0.27 %
0
Koalicioni
77,689
64.43 %
8
Të Tjera
Partia
Vota
%
Deputetet
AK
859
0.71 %
0
FRD
1,182
0.98 %
0
LDP
213
0.18 %
0
PPKDSH
28
0.02 %
0
A. Malaj
3,047
2.53 %
0
Total
5,329
4.42 %
0