156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Qarku i Shkodrës (Numëruar 100.00 %)
Aleanca për Punësim, Mirëqenie dhe Integrim
Partia
Vota
%
Deputetet
PD
45,487
37.24 %
5
PR
5,016
4.11 %
0
PDK
1,273
1.04 %
0
PAA
915
0.75 %
0
PLL
390
0.32 %
0
PBK
271
0.22 %
0
PDIU
247
0.20 %
0
Koalicioni
54,551
44.66 %
5
Aleanca për Shqipërinë Evropiane
Partia
Vota
%
Deputetet
PS
37,815
30.96 %
4
LSI
12,772
10.46 %
1
PKDSH
6,785
5.56 %
1
PDS
2,592
2.12 %
0
MDL
930
0.76 %
0
PSM
731
0.60 %
0
PBDNJ
672
0.55 %
0
Koalicioni
64,518
52.82 %
6
Të Tjera
Partia
Vota
%
Deputetet
AK
519
0.42 %
0
FRD
2,406
1.97 %
0
LDP
16
0.01 %
0
PPKDSH
129
0.11 %
0
Total
3,070
2.51 %
0