156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Qarku i Beratit (Numëruar 99.72 %)
Aleanca për Punësim, Mirëqenie dhe Integrim
Partia
Vota
%
Deputetet
PD
19,031
20.79 %
2
PR
1,962
2.14 %
0
PDIU
771
0.84 %
0
LZHK
375
0.41 %
0
PBKD
130
0.14 %
0
PAA
107
0.12 %
0
PDK
92
0.10 %
0
Koalicioni
23,029
25.16 %
2
Aleanca për Shqipërinë Evropiane
Partia
Vota
%
Deputetet
PS
42,923
46.89 %
4
LSI
21,651
23.65 %
2
PDS
559
0.61 %
0
PDIP
272
0.30 %
0
G99
245
0.27 %
0
PPSHR
213
0.23 %
0
PSD
163
0.18 %
0
Koalicioni
67,627
73.87 %
6
Të Tjera
Partia
Vota
%
Deputetet
AK
283
0.31 %
0
FRD
573
0.63 %
0
LDP
21
0.02 %
0
PPKDSH
10
0.01 %
0
Total
887
0.97 %
0