156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Partia Socialiste e Vërtetë 91
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
81
0.05 %
0
Qarku i Dibrës
60
0.05 %
0
Qarku i Durrësit
325
0.10 %
0
Qarku i Elbasanit
158
0.05 %
0
Qarku i Fierit
4,294
1.15 %
0
Qarku i Gjirokastrës
61
0.05 %
0
Qarku i Korçës
178
0.07 %
0
Qarku i Kukësit
27
0.04 %
0
Qarku i Lezhës
44
0.03 %
0
Qarku i Shkodrës
71
0.03 %
0
Qarku i Tiranës
633
0.08 %
0
Qarku i Vlorës
133
0.05 %
0
Qarku i Tiranës
0
0.00 %
0
Totali
6,065
0.15 %
0