156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Ligj dhe Drejtësi
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
115
0.07 %
0
Qarku i Dibrës
89
0.07 %
0
Qarku i Durrësit
470
0.15 %
0
Qarku i Elbasanit
17
0.01 %
0
Qarku i Fierit
428
0.11 %
0
Qarku i Gjirokastrës
60
0.05 %
0
Qarku i Korçës
69
0.03 %
0
Qarku i Kukësit
4
0.01 %
0
Qarku i Lezhës
326
0.20 %
0
Qarku i Shkodrës
186
0.07 %
0
Qarku i Tiranës
544
0.07 %
0
Qarku i Vlorës
148
0.05 %
0
Qarku i Tiranës
0
0.00 %
0
Totali
2,456
0.06 %
0