156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
107
0.06 %
0
Qarku i Dibrës
41
0.03 %
0
Qarku i Durrësit
76
0.02 %
0
Qarku i Elbasanit
167
0.05 %
0
Qarku i Fierit
920
0.25 %
0
Qarku i Gjirokastrës
62
0.05 %
0
Qarku i Korçës
86
0.03 %
0
Qarku i Kukësit
41
0.05 %
0
Qarku i Lezhës
82
0.05 %
0
Qarku i Shkodrës
915
0.36 %
0
Qarku i Tiranës
76
0.01 %
0
Qarku i Vlorës
38
0.01 %
0
Qarku i Tiranës
0
0.00 %
0
Totali
2,611
0.06 %
0