156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
79
0.04 %
0
Qarku i Dibrës
262
0.21 %
0
Qarku i Durrësit
428
0.14 %
0
Qarku i Elbasanit
461
0.14 %
0
Qarku i Fierit
229
0.06 %
0
Qarku i Gjirokastrës
1,852
1.52 %
0
Qarku i Korçës
3,051
1.12 %
0
Qarku i Kukësit
68
0.09 %
0
Qarku i Lezhës
626
0.39 %
0
Qarku i Shkodrës
672
0.27 %
0
Qarku i Tiranës
504
0.06 %
0
Qarku i Vlorës
6,013
2.05 %
1
Qarku i Tiranës
0
0.00 %
0
Totali
14,245
0.35 %
1