156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Partia Lëvizja Shqipëria e Re
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
53
0.03 %
0
Qarku i Dibrës
164
0.13 %
0
Qarku i Durrësit
187
0.06 %
0
Qarku i Elbasanit
86
0.03 %
0
Qarku i Fierit
331
0.09 %
0
Qarku i Gjirokastrës
26
0.02 %
0
Qarku i Korçës
108
0.04 %
0
Qarku i Kukësit
215
0.28 %
0
Qarku i Lezhës
231
0.15 %
0
Qarku i Shkodrës
33
0.01 %
0
Qarku i Tiranës
687
0.09 %
0
Qarku i Vlorës
49
0.02 %
0
Qarku i Tiranës
0
0.00 %
0
Totali
2,170
0.05 %
0