156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Partia Demokristiane e Shqipërisë
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
92
0.05 %
0
Qarku i Dibrës
510
0.40 %
0
Qarku i Durrësit
557
0.18 %
0
Qarku i Elbasanit
328
0.10 %
0
Qarku i Fierit
1,906
0.51 %
0
Qarku i Gjirokastrës
258
0.21 %
0
Qarku i Korçës
158
0.06 %
0
Qarku i Kukësit
100
0.13 %
0
Qarku i Lezhës
2,859
1.80 %
0
Qarku i Shkodrës
1,273
0.51 %
0
Qarku i Tiranës
3,750
0.48 %
0
Qarku i Vlorës
1,341
0.46 %
0
Qarku i Tiranës
0
0.00 %
0
Totali
13,132
0.32 %
0