156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
771
0.44 %
0
Qarku i Dibrës
248
0.19 %
0
Qarku i Durrësit
3,777
1.21 %
0
Qarku i Elbasanit
12,046
3.75 %
1
Qarku i Fierit
8,990
2.41 %
1
Qarku i Gjirokastrës
196
0.16 %
0
Qarku i Korçës
1,448
0.53 %
0
Qarku i Kukësit
547
0.71 %
0
Qarku i Lezhës
598
0.38 %
0
Qarku i Shkodrës
247
0.10 %
0
Qarku i Tiranës
9,098
1.16 %
1
Qarku i Vlorës
6,732
2.30 %
1
Qarku i Tiranës
0
0.00 %
0
Totali
44,698
1.08 %
4