156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
375
0.21 %
0
Qarku i Dibrës
107
0.08 %
0
Qarku i Durrësit
463
0.15 %
0
Qarku i Elbasanit
277
0.09 %
0
Qarku i Fierit
661
0.18 %
0
Qarku i Gjirokastrës
76
0.06 %
0
Qarku i Korçës
280
0.10 %
0
Qarku i Kukësit
15
0.02 %
0
Qarku i Lezhës
234
0.15 %
0
Qarku i Shkodrës
61
0.02 %
0
Qarku i Tiranës
2,221
0.28 %
0
Qarku i Vlorës
730
0.25 %
0
Qarku i Tiranës
0
0.00 %
0
Totali
5,500
0.13 %
0