156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Partia Republikane Shqiptare
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
1,962
1.12 %
0
Qarku i Dibrës
2,282
1.79 %
0
Qarku i Durrësit
10,340
3.30 %
1
Qarku i Elbasanit
6,263
1.95 %
1
Qarku i Fierit
3,827
1.02 %
0
Qarku i Gjirokastrës
2,645
2.17 %
0
Qarku i Korçës
4,581
1.68 %
0
Qarku i Kukësit
2,400
3.11 %
0
Qarku i Lezhës
1,324
0.83 %
0
Qarku i Shkodrës
5,016
2.00 %
0
Qarku i Tiranës
10,625
1.35 %
1
Qarku i Vlorës
1,198
0.41 %
0
Qarku i Tiranës
0
0.00 %
0
Totali
52,463
1.27 %
3