156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Partia Demokratike
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
19,031
10.83 %
2
Qarku i Dibrës
30,138
23.69 %
3
Qarku i Durrësit
51,702
16.50 %
5
Qarku i Elbasanit
46,791
14.57 %
4
Qarku i Fierit
45,847
12.27 %
4
Qarku i Gjirokastrës
13,473
11.04 %
1
Qarku i Korçës
47,340
17.32 %
5
Qarku i Kukësit
22,273
28.90 %
3
Qarku i Lezhës
30,865
19.39 %
3
Qarku i Shkodrës
45,487
18.14 %
5
Qarku i Tiranës
149,897
19.09 %
11
Qarku i Vlorës
21,132
7.21 %
3
Qarku i Tiranës
0
0.00 %
0
Totali
523,976
12.72 %
49