156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Partia Emigracioni Shqiptar
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
88
0.05 %
0
Qarku i Dibrës
148
0.12 %
0
Qarku i Durrësit
410
0.13 %
0
Qarku i Elbasanit
224
0.07 %
0
Qarku i Fierit
276
0.07 %
0
Qarku i Gjirokastrës
69
0.06 %
0
Qarku i Korçës
248
0.09 %
0
Qarku i Kukësit
160
0.21 %
0
Qarku i Lezhës
123
0.08 %
0
Qarku i Shkodrës
174
0.07 %
0
Qarku i Tiranës
592
0.08 %
0
Qarku i Vlorës
134
0.05 %
0
Qarku i Tiranës
0
0.00 %
0
Totali
2,646
0.06 %
0