156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
68
0.04 %
0
Qarku i Dibrës
58
0.05 %
0
Qarku i Durrësit
68
0.02 %
0
Qarku i Elbasanit
138
0.04 %
0
Qarku i Fierit
1,071
0.29 %
0
Qarku i Gjirokastrës
36
0.03 %
0
Qarku i Korçës
103
0.04 %
0
Qarku i Kukësit
35
0.05 %
0
Qarku i Lezhës
38
0.02 %
0
Qarku i Shkodrës
54
0.02 %
0
Qarku i Tiranës
447
0.06 %
0
Qarku i Vlorës
76
0.03 %
0
Qarku i Tiranës
0
0.00 %
0
Totali
2,192
0.05 %
0