156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Partia Socialiste e Shqipërisë
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
42,923
24.42 %
4
Qarku i Dibrës
25,080
19.71 %
2
Qarku i Durrësit
59,284
18.92 %
6
Qarku i Elbasanit
74,955
23.34 %
6
Qarku i Fierit
88,456
23.67 %
9
Qarku i Gjirokastrës
24,726
20.26 %
3
Qarku i Korçës
63,986
23.41 %
6
Qarku i Kukësit
11,348
14.72 %
1
Qarku i Lezhës
26,548
16.68 %
3
Qarku i Shkodrës
37,815
15.08 %
4
Qarku i Tiranës
197,050
25.10 %
16
Qarku i Vlorës
56,421
19.25 %
6
Qarku i Tiranës
0
0.00 %
0
Totali
708,592
17.20 %
66