156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Lëvizja Socialiste për Integrim
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
21,651
12.32 %
2
Qarku i Dibrës
10,032
7.88 %
1
Qarku i Durrësit
11,497
3.67 %
1
Qarku i Elbasanit
18,484
5.76 %
2
Qarku i Fierit
19,436
5.20 %
2
Qarku i Gjirokastrës
11,460
9.39 %
1
Qarku i Korçës
14,553
5.33 %
1
Qarku i Kukësit
5,654
7.34 %
0
Qarku i Lezhës
8,655
5.44 %
1
Qarku i Shkodrës
12,772
5.09 %
1
Qarku i Tiranës
35,081
4.47 %
3
Qarku i Vlorës
10,524
3.59 %
1
Qarku i Tiranës
0
0.00 %
0
Totali
179,799
4.36 %
16