156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Fryma e Re Demokratike
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
573
0.33 %
0
Qarku i Dibrës
2,322
1.83 %
0
Qarku i Durrësit
4,506
1.44 %
0
Qarku i Elbasanit
2,255
0.70 %
0
Qarku i Fierit
2,970
0.79 %
0
Qarku i Gjirokastrës
340
0.28 %
0
Qarku i Korçës
1,409
0.52 %
0
Qarku i Kukësit
300
0.39 %
0
Qarku i Lezhës
935
0.59 %
0
Qarku i Shkodrës
2,406
0.96 %
0
Qarku i Tiranës
10,006
1.27 %
0
Qarku i Vlorës
1,182
0.40 %
0
Qarku i Tiranës
0
0.00 %
0
Totali
29,204
0.71 %
0