90

DEPUTETË

961,113

Vota
Numeruar: 99.22 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

91

DEPUTETË

1,067,896

Vota
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
17
0.01 %
0
Qarku i Dibrës
19
0.01 %
0
Qarku i Durrësit
91
0.03 %
0
Qarku i Elbasanit
45
0.01 %
0
Qarku i Fierit
166
0.04 %
0
Qarku i Gjirokastrës
30
0.02 %
0
Qarku i Korçës
155
0.06 %
0
Qarku i Kukësit
31
0.04 %
0
Qarku i Lezhës
113
0.07 %
0
Qarku i Shkodrës
6,785
2.71 %
1
Qarku i Tiranës
529
0.07 %
0
Qarku i Vlorës
65
0.02 %
0
Totali
8,046
0.25 %
1