156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
10
0.01 %
0
Qarku i Dibrës
25
0.02 %
0
Qarku i Durrësit
29
0.01 %
0
Qarku i Elbasanit
26
0.01 %
0
Qarku i Fierit
61
0.02 %
0
Qarku i Gjirokastrës
10
0.01 %
0
Qarku i Korçës
16
0.01 %
0
Qarku i Kukësit
7
0.01 %
0
Qarku i Lezhës
11
0.01 %
0
Qarku i Shkodrës
129
0.05 %
0
Qarku i Tiranës
95
0.01 %
0
Qarku i Vlorës
28
0.01 %
0
Qarku i Tiranës
0
0.00 %
0
Totali
447
0.01 %
0