156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Partia Demokracia Sociale
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
559
0.32 %
0
Qarku i Dibrës
243
0.19 %
0
Qarku i Durrësit
313
0.10 %
0
Qarku i Elbasanit
727
0.23 %
0
Qarku i Fierit
483
0.13 %
0
Qarku i Gjirokastrës
329
0.27 %
0
Qarku i Korçës
2,390
0.87 %
0
Qarku i Kukësit
158
0.21 %
0
Qarku i Lezhës
552
0.35 %
0
Qarku i Shkodrës
2,592
1.03 %
0
Qarku i Tiranës
1,886
0.24 %
0
Qarku i Vlorës
949
0.32 %
0
Qarku i Tiranës
0
0.00 %
0
Totali
11,181
0.27 %
0