156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Aleanca Arbnore Kombëtare
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
46
0.03 %
0
Qarku i Dibrës
6
0.00 %
0
Qarku i Durrësit
750
0.24 %
0
Qarku i Elbasanit
65
0.02 %
0
Qarku i Fierit
909
0.24 %
0
Qarku i Gjirokastrës
314
0.26 %
0
Qarku i Korçës
86
0.03 %
0
Qarku i Kukësit
2
0.00 %
0
Qarku i Lezhës
291
0.18 %
0
Qarku i Shkodrës
62
0.02 %
0
Qarku i Tiranës
308
0.04 %
0
Qarku i Vlorës
56
0.02 %
0
Qarku i Tiranës
0
0.00 %
0
Totali
2,895
0.07 %
0