156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Partia për Drejtësi dhe Progres
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
21
0.01 %
0
Qarku i Dibrës
27
0.02 %
0
Qarku i Durrësit
50
0.02 %
0
Qarku i Elbasanit
67
0.02 %
0
Qarku i Fierit
148
0.04 %
0
Qarku i Gjirokastrës
24
0.02 %
0
Qarku i Korçës
95
0.03 %
0
Qarku i Kukësit
29
0.04 %
0
Qarku i Lezhës
28
0.02 %
0
Qarku i Shkodrës
16
0.01 %
0
Qarku i Tiranës
322
0.04 %
0
Qarku i Vlorës
213
0.07 %
0
Qarku i Tiranës
0
0.00 %
0
Totali
1,040
0.03 %
0