90

DEPUTETË

961,113

Vota
Numeruar: 99.22 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

91

DEPUTETË

1,067,896

Vota
Aleanca për Punësim, Mirëqenie dhe Integrim
Qarqet
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
23,029
0.49 %
2
Qarku i Dibrës
35,005
0.75 %
3
Qarku i Durrësit
68,808
1.47 %
6
Qarku i Elbasanit
68,325
1.46 %
6
Qarku i Fierit
65,235
1.40 %
5
Qarku i Gjirokastrës
18,009
0.39 %
1
Qarku i Korçës
56,706
1.22 %
5
Qarku i Kukësit
27,643
0.59 %
3
Qarku i Lezhës
38,812
0.83 %
3
Qarku i Shkodrës
54,551
1.17 %
5
Qarku i Tiranës
182,330
3.91 %
13
Qarku i Vlorës
37,569
0.81 %
4
Njësia Zgjedhore 1
58,091
1.24 %
7
Njësia Zgjedhore 2
40,603
0.87 %
5
Njësia Zgjedhore 3
57,088
1.22 %
7
Njësia Zgjedhore 4
70,004
1.50 %
8
Njësia Zgjedhore 5
45,370
0.97 %
6
Njësia Zgjedhore 6
12,142
0.26 %
1
Njësia Zgjedhore 7
521
0.01 %
0
Njësia Zgjedhore 8
90
0.00 %
0
Njësia Zgjedhore 9
46
0.00 %
0
Njësia Zgjedhore 1
-1
-0.00 %
0
Njësia Zgjedhore 2
-1
-0.00 %
0
Njësia Zgjedhore 3
-1
-0.00 %
0
Njësia Zgjedhore 4
-1
-0.00 %
0
Njësia Zgjedhore 5
-1
-0.00 %
0
Njësia Zgjedhore 6
1,142
0.02 %
0
Njësia Zgjedhore 7
-1
-0.00 %
0
Totali
961,113
20.60 %
90
Partite
Koalicioni
Vota
%
Deputetet
PD
523,976
11.23 %
49
LSDM
283,955
6.09 %
34
PDIU
44,698
0.96 %
4
PR
52,463
1.12 %
3
PDK
13,132
0.28 %
0
PLL
6,016
0.13 %
0
LZHK
5,500
0.12 %
0
PBK
4,828
0.10 %
0
MEGA
3,134
0.07 %
0
BLD
2,648
0.06 %
0
PESH
2,646
0.06 %
0
PAA
2,611
0.06 %
0
PLSHR
2,170
0.05 %
0
PBKD
2,153
0.05 %
0
AD
1,454
0.03 %
0
AMIE
1,219
0.03 %
0
LDK
1,136
0.02 %
0
PPD
1,136
0.02 %
0
ADS
1,042
0.02 %
0
PDRE
896
0.02 %
0
POSH
768
0.02 %
0
KONS
715
0.02 %
0
PRVSH
671
0.01 %
0
PDM
638
0.01 %
0
PBD
578
0.01 %
0
PDM e Re
545
0.01 %
0
PBPPSH
385
0.01 %
0
Totali
961,113
20.60 %
90
Aleanca për Shqipërinë Evropiane
Qarqet
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
67,627
1.45 %
6
Qarku i Dibrës
36,964
0.79 %
3
Qarku i Durrësit
76,813
1.65 %
7
Qarku i Elbasanit
102,012
2.19 %
8
Qarku i Fierit
124,211
2.66 %
11
Qarku i Gjirokastrës
40,370
0.87 %
4
Qarku i Korçës
88,844
1.90 %
7
Qarku i Kukësit
23,466
0.50 %
1
Qarku i Lezhës
39,136
0.84 %
4
Qarku i Shkodrës
64,518
1.38 %
6
Qarku i Tiranës
249,773
5.35 %
19
Qarku i Vlorës
77,689
1.66 %
8
Njësia Zgjedhore 1
11,631
0.25 %
1
Njësia Zgjedhore 2
13,764
0.29 %
1
Njësia Zgjedhore 3
1,070
0.02 %
0
Njësia Zgjedhore 4
-1
-0.00 %
0
Njësia Zgjedhore 5
5,219
0.11 %
0
Njësia Zgjedhore 6
34,600
0.74 %
5
Njësia Zgjedhore 7
104
0.00 %
0
Njësia Zgjedhore 8
5
0.00 %
0
Njësia Zgjedhore 9
-1
-0.00 %
0
Njësia Zgjedhore 1
3,152
0.07 %
0
Njësia Zgjedhore 2
2,146
0.05 %
0
Njësia Zgjedhore 3
1,359
0.03 %
0
Njësia Zgjedhore 4
1,894
0.04 %
0
Njësia Zgjedhore 5
1,239
0.03 %
0
Njësia Zgjedhore 6
293
0.01 %
0
Njësia Zgjedhore 7
-1
-0.00 %
0
Totali
1,067,896
22.89 %
91
Partite
Koalicioni
Vota
%
Deputetet
PS
708,592
15.19 %
66
LSI
179,799
3.85 %
16
PDSH
66,391
1.42 %
7
PBDNJ
14,245
0.31 %
1
PKDSH
8,046
0.17 %
1
PDS
11,181
0.24 %
0
ND-BLLOKU
10,082
0.22 %
0
PSD
9,859
0.21 %
0
AP
8,848
0.19 %
0
PASH
7,218
0.15 %
0
PSV 91
6,065
0.13 %
0
PDIP
5,636
0.12 %
0
PSM
3,012
0.06 %
0
AAK
2,895
0.06 %
0
G99
2,774
0.06 %
0
PLiDr
2,456
0.05 %
0
PSP
2,230
0.05 %
0
PMDE
2,192
0.05 %
0
PGJ
2,032
0.04 %
0
PKSH 8 Në
1,365
0.03 %
0
PRDSH
1,317
0.03 %
0
MDL
1,208
0.03 %
0
PLDN
1,118
0.02 %
0
PPSH
931
0.02 %
0
ADK
890
0.02 %
0
PKSH
846
0.02 %
0
PRRL
719
0.02 %
0
ABDE
704
0.02 %
0
PPSHR
601
0.01 %
0
PSHA
514
0.01 %
0
PPK
508
0.01 %
0
LDSH
497
0.01 %
0
PUK
492
0.01 %
0
PBR
489
0.01 %
0
PTRSH
473
0.01 %
0
PÇSH
456
0.01 %
0
PPAK
451
0.01 %
0
PA
446
0.01 %
0
PLPSH
318
0.01 %
0
Totali
1,067,896
22.89 %
91
Të Tjera
Qarqet
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
887
0.02 %
0
Qarku i Dibrës
2,621
0.06 %
0
Qarku i Durrësit
5,445
0.12 %
0
Qarku i Elbasanit
3,244
0.07 %
0
Qarku i Fierit
10,037
0.22 %
0
Qarku i Gjirokastrës
576
0.01 %
0
Qarku i Korçës
1,808
0.04 %
0
Qarku i Kukësit
543
0.01 %
0
Qarku i Lezhës
1,253
0.03 %
0
Qarku i Shkodrës
3,070
0.07 %
0
Qarku i Tiranës
15,199
0.33 %
0
Qarku i Vlorës
5,329
0.11 %
0
Njësia Zgjedhore 1
117,875
2.53 %
12
Njësia Zgjedhore 2
123,709
2.65 %
14
Njësia Zgjedhore 3
132,514
2.84 %
13
Njësia Zgjedhore 4
128,228
2.75 %
12
Njësia Zgjedhore 5
118,727
2.54 %
14
Njësia Zgjedhore 6
101,317
2.17 %
14
Njësia Zgjedhore 7
7,753
0.17 %
1
Njësia Zgjedhore 8
1,686
0.04 %
1
Njësia Zgjedhore 9
875
0.02 %
1
Njësia Zgjedhore 1
207,790
4.45 %
20
Njësia Zgjedhore 2
194,914
4.18 %
20
Njësia Zgjedhore 3
194,978
4.18 %
20
Njësia Zgjedhore 4
203,595
4.36 %
20
Njësia Zgjedhore 5
180,667
3.87 %
20
Njësia Zgjedhore 6
152,673
3.27 %
20
Njësia Zgjedhore 7
7,984
0.17 %
0
Totali
1,925,297
41.26 %
202
Partite
Koalicioni
Vota
%
Deputetet
VMRO-DPMNE
481,615
10.32 %
61
VMRO-DPMNE
454,507
9.74 %
51
LSDM
436,766
9.36 %
49
BDI
153,646
3.29 %
19
BDI
86,823
1.86 %
10
BESA
57,924
1.24 %
5
ALEANCA
35,088
0.75 %
3
PDSH
31,015
0.66 %
2
GROM
31,599
0.68 %
1
RDK
17,779
0.38 %
1
FRD
29,204
0.63 %
0
VMRO per M
24,522
0.53 %
0
VMRO-PP
16,761
0.36 %
0
E MAJTA
12,117
0.26 %
0
KMP
10,563
0.23 %
0
AK
10,150
0.22 %
0
DM
9,263
0.20 %
0
D. Prifti
6,124
0.13 %
0
PSDM
4,697
0.10 %
0
PL
3,839
0.08 %
0
PAE
3,189
0.07 %
0
A. Malaj
3,047
0.07 %
0
LPM
1,921
0.04 %
0
21-PNE
1,274
0.03 %
0
LDP
1,040
0.02 %
0
PPKDSH
447
0.01 %
0
PPD
377
0.01 %
0
Totali
1,925,297
41.26 %
202