156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Aleanca për Punësim, Mirëqenie dhe Integrim
Qarqet
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
23,029
0.37 %
2
Qarku i Dibrës
35,005
0.56 %
3
Qarku i Durrësit
68,808
1.10 %
6
Qarku i Elbasanit
68,325
1.09 %
6
Qarku i Fierit
65,235
1.04 %
5
Qarku i Gjirokastrës
18,009
0.29 %
1
Qarku i Korçës
56,706
0.90 %
5
Qarku i Kukësit
27,643
0.44 %
3
Qarku i Lezhës
38,812
0.62 %
3
Qarku i Shkodrës
54,551
0.87 %
5
Qarku i Tiranës
182,330
2.91 %
13
Qarku i Vlorës
37,569
0.60 %
4
Njësia Zgjedhore 1
58,091
0.93 %
7
Njësia Zgjedhore 2
40,603
0.65 %
5
Njësia Zgjedhore 3
57,088
0.91 %
7
Njësia Zgjedhore 4
70,004
1.12 %
8
Njësia Zgjedhore 5
45,370
0.72 %
6
Njësia Zgjedhore 6
12,142
0.19 %
1
Njësia Zgjedhore 7
521
0.01 %
0
Njësia Zgjedhore 8
90
0.00 %
0
Njësia Zgjedhore 9
46
0.00 %
0
Njësia Zgjedhore 1
-1
-0.00 %
0
Njësia Zgjedhore 2
-1
-0.00 %
0
Njësia Zgjedhore 3
-1
-0.00 %
0
Njësia Zgjedhore 4
-1
-0.00 %
0
Njësia Zgjedhore 5
-1
-0.00 %
0
Njësia Zgjedhore 6
1,142
0.02 %
0
Njësia Zgjedhore 7
-1
-0.00 %
0
Qarku i Beratit
37,880
0.60 %
3
Qarku i Dibrës
47,151
0.75 %
4
Qarku i Durrësit
72,701
1.16 %
6
Qarku i Elbasanit
90,131
1.44 %
7
Qarku i Fierit
78,107
1.24 %
6
Qarku i Gjirokastrës
26,596
0.42 %
2
Qarku i Korcës
66,955
1.07 %
5
Qarku i Kukësit
23,597
0.38 %
2
Qarku i Lezhës
42,773
0.68 %
4
Qarku i Shkodrës
70,739
1.13 %
7
Qarku i Tiranës
214,569
3.42 %
16
Qarku i Vlorës
43,135
0.69 %
4
Totali
1,775,447
28.30 %
156
Partite
Koalicioni
Vota
%
Deputetet
PD
523,976
8.35 %
49
PD
454,319
7.24 %
43
LSDM
283,955
4.53 %
34
LSI
224,961
3.59 %
19
PDIU
44,698
0.71 %
4
PDIU
75,591
1.20 %
3
PR
52,463
0.84 %
3
PSD
14,983
0.24 %
1
LIBRA
19,661
0.31 %
0
PDK
13,132
0.21 %
0
PLL
6,016
0.10 %
0
LZHK
5,500
0.09 %
0
FRD
5,112
0.08 %
0
PBK
4,828
0.08 %
0
PR
3,812
0.06 %
0
SFIDA
3,523
0.06 %
0
MEGA
3,134
0.05 %
0
BLD
2,648
0.04 %
0
PESH
2,646
0.04 %
0
PAA
2,611
0.04 %
0
PDS
2,524
0.04 %
0
PKD
2,485
0.04 %
0
MEGA
2,283
0.04 %
0
PLSHR
2,170
0.03 %
0
PBKD
2,153
0.03 %
0
APD
1,490
0.02 %
0
AD
1,454
0.02 %
0
AMIE
1,219
0.02 %
0
LDK
1,136
0.02 %
0
PPD
1,136
0.02 %
0
ADS
1,042
0.02 %
0
PKSH
1,026
0.02 %
0
PBDKSH
910
0.01 %
0
PDRE
896
0.01 %
0
POSH
768
0.01 %
0
ADK
765
0.01 %
0
KONS
715
0.01 %
0
PRVSH
671
0.01 %
0
PDM
638
0.01 %
0
PBD
578
0.01 %
0
PDM e Re
545
0.01 %
0
AD
538
0.01 %
0
PBPPSH
385
0.01 %
0
AAK
351
0.01 %
0
Totali
1,775,447
28.30 %
156
Aleanca për Shqipërinë Evropiane
Qarqet
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
67,627
1.08 %
6
Qarku i Dibrës
36,964
0.59 %
3
Qarku i Durrësit
76,813
1.22 %
7
Qarku i Elbasanit
102,012
1.63 %
8
Qarku i Fierit
124,211
1.98 %
11
Qarku i Gjirokastrës
40,370
0.64 %
4
Qarku i Korçës
88,844
1.42 %
7
Qarku i Kukësit
23,466
0.37 %
1
Qarku i Lezhës
39,136
0.62 %
4
Qarku i Shkodrës
64,518
1.03 %
6
Qarku i Tiranës
249,773
3.98 %
19
Qarku i Vlorës
77,689
1.24 %
8
Njësia Zgjedhore 1
11,631
0.19 %
1
Njësia Zgjedhore 2
13,764
0.22 %
1
Njësia Zgjedhore 3
1,070
0.02 %
0
Njësia Zgjedhore 4
-1
-0.00 %
0
Njësia Zgjedhore 5
5,219
0.08 %
0
Njësia Zgjedhore 6
34,600
0.55 %
5
Njësia Zgjedhore 7
104
0.00 %
0
Njësia Zgjedhore 8
5
0.00 %
0
Njësia Zgjedhore 9
-1
-0.00 %
0
Njësia Zgjedhore 1
3,152
0.05 %
0
Njësia Zgjedhore 2
2,146
0.03 %
0
Njësia Zgjedhore 3
1,359
0.02 %
0
Njësia Zgjedhore 4
1,894
0.03 %
0
Njësia Zgjedhore 5
1,239
0.02 %
0
Njësia Zgjedhore 6
293
0.00 %
0
Njësia Zgjedhore 7
-1
-0.00 %
0
Qarku i Beratit
45,424
0.72 %
4
Qarku i Dibrës
24,795
0.40 %
2
Qarku i Durrësit
71,836
1.14 %
8
Qarku i Elbasanit
72,552
1.16 %
7
Qarku i Fierit
104,162
1.66 %
10
Qarku i Gjirokastrës
26,862
0.43 %
3
Qarku i Korcës
62,787
1.00 %
6
Qarku i Kukësit
18,387
0.29 %
1
Qarku i Lezhës
30,406
0.48 %
3
Qarku i Shkodrës
39,247
0.63 %
4
Qarku i Tiranës
199,856
3.19 %
18
Qarku i Vlorës
65,618
1.05 %
8
Totali
1,829,828
29.16 %
165
Partite
Koalicioni
Vota
%
Deputetet
PS
761,932
12.14 %
74
PS
708,592
11.29 %
66
LSI
179,799
2.87 %
16
PDSH
66,391
1.06 %
7
PBDNJ
14,245
0.23 %
1
PKDSH
8,046
0.13 %
1
PDS
11,181
0.18 %
0
ND-BLLOKU
10,082
0.16 %
0
PSD
9,859
0.16 %
0
AP
8,848
0.14 %
0
PASH
7,218
0.12 %
0
PSV 91
6,065
0.10 %
0
PDIP
5,636
0.09 %
0
PSM
3,012
0.05 %
0
AAK
2,895
0.05 %
0
G99
2,774
0.04 %
0
PLiDr
2,456
0.04 %
0
PSP
2,230
0.04 %
0
PMDE
2,192
0.03 %
0
PGJ
2,032
0.03 %
0
PKSH 8 Në
1,365
0.02 %
0
PRDSH
1,317
0.02 %
0
MDL
1,208
0.02 %
0
PLDN
1,118
0.02 %
0
PPSH
931
0.01 %
0
ADK
890
0.01 %
0
PKSH
846
0.01 %
0
PRRL
719
0.01 %
0
ABDE
704
0.01 %
0
PPSHR
601
0.01 %
0
PSHA
514
0.01 %
0
PPK
508
0.01 %
0
LDSH
497
0.01 %
0
PUK
492
0.01 %
0
PBR
489
0.01 %
0
PTRSH
473
0.01 %
0
PÇSH
456
0.01 %
0
PPAK
451
0.01 %
0
PA
446
0.01 %
0
PLPSH
318
0.01 %
0
Totali
1,829,828
29.16 %
165
Të Tjera
Qarqet
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
887
0.01 %
0
Qarku i Dibrës
2,621
0.04 %
0
Qarku i Durrësit
5,445
0.09 %
0
Qarku i Elbasanit
3,244
0.05 %
0
Qarku i Fierit
10,037
0.16 %
0
Qarku i Gjirokastrës
576
0.01 %
0
Qarku i Korçës
1,808
0.03 %
0
Qarku i Kukësit
543
0.01 %
0
Qarku i Lezhës
1,253
0.02 %
0
Qarku i Shkodrës
3,070
0.05 %
0
Qarku i Tiranës
15,199
0.24 %
0
Qarku i Vlorës
5,329
0.08 %
0
Njësia Zgjedhore 1
117,875
1.88 %
12
Njësia Zgjedhore 2
123,709
1.97 %
14
Njësia Zgjedhore 3
132,514
2.11 %
13
Njësia Zgjedhore 4
128,228
2.04 %
12
Njësia Zgjedhore 5
118,727
1.89 %
14
Njësia Zgjedhore 6
101,317
1.61 %
14
Njësia Zgjedhore 7
7,753
0.12 %
1
Njësia Zgjedhore 8
1,686
0.03 %
1
Njësia Zgjedhore 9
875
0.01 %
1
Njësia Zgjedhore 1
207,790
3.31 %
20
Njësia Zgjedhore 2
194,914
3.11 %
20
Njësia Zgjedhore 3
194,978
3.11 %
20
Njësia Zgjedhore 4
203,595
3.24 %
20
Njësia Zgjedhore 5
180,667
2.88 %
20
Njësia Zgjedhore 6
152,673
2.43 %
20
Njësia Zgjedhore 7
7,984
0.13 %
0
Qarku i Tiranës
0
0.00 %
0
Totali
1,925,297
30.68 %
202
Partite
Koalicioni
Vota
%
Deputetet
VMRO-DPMNE
481,615
7.68 %
61
VMRO-DPMNE
454,507
7.24 %
51
LSDM
436,766
6.96 %
49
BDI
153,646
2.45 %
19
BDI
86,823
1.38 %
10
BESA
57,924
0.92 %
5
ALEANCA
35,088
0.56 %
3
PDSH
31,015
0.49 %
2
GROM
31,599
0.50 %
1
RDK
17,779
0.28 %
1
FRD
29,204
0.47 %
0
VMRO per M
24,522
0.39 %
0
VMRO-PP
16,761
0.27 %
0
E MAJTA
12,117
0.19 %
0
KMP
10,563
0.17 %
0
AK
10,150
0.16 %
0
DM
9,263
0.15 %
0
D. Prifti
6,124
0.10 %
0
PSDM
4,697
0.07 %
0
PL
3,839
0.06 %
0
PAE
3,189
0.05 %
0
A. Malaj
3,047
0.05 %
0
LPM
1,921
0.03 %
0
21-PNE
1,274
0.02 %
0
LDP
1,040
0.02 %
0
PPKDSH
447
0.01 %
0
PPD
377
0.01 %
0
Totali
1,925,297
30.68 %
202