Vettingu hedh rrjetën te Prokuroria e Përgjidhshme, sot del prokurorja që ka banesa
Nis ditën e sotme procesi i Vettingut në radhët e Prokurorisë së Përgjithshme. Është prokurorja në Prokurorinë e Përgjithshme, Anila Leka, që do të dalë sot para Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, organit të bazë të Vetingut, për t’u njohur me rezultatet e hetimit të thelluar për ligjshmërinë e pasurisë, kontaktet e mundshme më botën e krimit dhe aftësitë profesionale.

Trupa gjykuese që po kalon në skanerin e trefishtë prokuroren Anila Leka përbëhet nga Firdes Shuli, Roland Ilia dhe Suela Zhegu. Seanca dëgjimore ndaj prokurores Leka pritet të nisë në orën 14:00.

Pasuria e prokurores Anila Leka, rezultonte të kishte në pronësi vetëm dy apartamente, ndërsa si burim të ardhurash, ajo deklaronte vetëm pagën vjetore si prokurore, si dhe të ardhurat nga bonot e thesarit.

Pasuria e prokurores Anila Leka

Viti 2004

Apartament banimi 2+1, me sipërfaqe 85 m2, me vlerë 35 mijë dollarë. Burimi: Shitja e një banese dhe kursime.

Gjendje cash, 8 mijë dollarë.

Diferencë e mbetur nga likuidimi i banesës, 8 mijë dollarë.

Paga dhe shpërblime, 1 545 600 lekë.

Viti 2005

Gjendje cash krijuar nga kursimet e pagës, 900 000 lekë.

Paga dhe shpërblime nga funksioni i prokurores në Prokurorinë e Përgjithshme, 1 638 315 lekë.

Viti 2006

Gjendje cash krijuar nga kursimet e pagës, 400 000 lekë.

Depozitë 2 mijë dollarë.

Likuidim total të apartamentit 2+1.

Të ardhura nga paga 1 591 230 lekë.

Viti 2007

Gjendja cash, 7 mijë dollarë.

Të ardhura nga paga 1 642 375 lekë.

Viti 2008

Gjendja cash shtuar nga kursimet, 700 000 lekë.

Mbyllur depozita me interesat, 2 128 USD.

Paga vjetore, 1 816 319 lekë.

Viti 2009

Gjendja cash krijuar nga kursimet, 700 000 lekë.

Paga vjetore, 1 905 536 lekë.

Viti 2010

Gjendja cash krijuar nga kursimet, 820 000 lekë.

Nga kursimet cash të deklaruara më parë, investuar në bono thesari, 2 000 000 lekë.

Paga vjetore, 2 016 128 lekë.

Të ardhura nga bonot e thesarit, 146 787 lekë.

Viti 2011

Gjendja cash krijuar nga kursimet, 970 000 lekë.

Nga kursimet cash të deklaruara më parë, investuar në bono thesari, 2 000 000 lekë.

Paga vjetore, 1 979 345 lekë.

Të ardhura nga bonot e thesarit, 142 415 lekë.

Viti 2012

Gjendja cash krijuar nga kursimet, 960 000 lekë.

Nga kursimet cash të deklaruara më parë, investuar në bono thesari, 2 000 000 lekë.

Paga vjetore, 1 795 172 lekë.

Të ardhura nga bonot e thesarit, 136 443 lekë.

Viti 2013

Gjendja cash krijuar nga kursimet, 850 000 lekë.

Nga kursimet cash të deklaruara më parë, investuar në bono thesari, 2 000 000 lekë.

Paga vjetore, 1 705 997 lekë.

Të ardhura nga bonot e thesarit, 86 624 lekë.

Viti 2014

Gjendja cash krijuar nga kursimet, 720 000 lekë.

Nga kursimet cash të deklaruara më parë, investuar në bono thesari, 2 000 000 lekë.

Blerë apartament me sipërfaqe 76 m2, me vlerë 3 000 000 lekë.

Paga vjetore si prokurore pranë Prokurorisë së Përgjithshme, 1 616 928 lekë.

Të ardhura nga bonot e thesarit, 51 360 lekë.

Viti 2015

Gjendja cash krijuar nga kursimet, 660 000 lekë.

Gjendje në llogarinë rrjedhëse të pagës, 24 326 lekë.

Nga kursimet cash të deklaruara më parë, investuar në bono thesari, 2 000 000 lekë.

Paga vjetore si prokurore pranë Prokurorisë së Përgjithshme, 1 587 561 lekë.

Të ardhura nga bonot e thesarit, 53 414 lekë.

Viti 2016

Pakësuar gjendja cash në shumën 1 860 000 lekë, kaluar pjesërisht në bono thesari.

Shtuar gjendja cash, 7 mijë USD, me burim nga të ardhurat.

Bono thesari 1 500 000 lekë.

Gjendje në llogarinë rrjedhëse të pagës, 139 446 lekë.

Paga vjetore si prokurore pranë Prokurorisë së Përgjithshme, 1 587 432 lekë.

Të ardhura nga bonot e thesarit, 25 208 lekë.
Shtuar më 04/06/2018, ora 07:47

Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori