Universiteti Epoka publikon skemën e bursave për studimet Master dhe Doktoraturë
Universiteti Epoka, i cili sipas Portalit UAlbania të Ministrisë së Arsimit, sivjet është universiteti privat më i zgjedhur nga maturantët, ka publikuar sot kushtet për përfitim të bursave që ofrohen nga ky universitet për ciklet e studimit Master dhe Doktoraturë.

Më poshtë, skema për dhënien e bursave Master dhe PhD nga viti akademik 2017-2018:

Të diplomuarit e Universitetit Epoka:

CGPA 2.70-2.99 - 10% ulje ;
CGPA 3.00-3.29 - 20% ulje ;
CGPA 3.30-3.49 - 30% ulje ;
CGPA 3.50-3.99 - 40% ulje ;

Nëse CGPA është 4.00 ose 1 renditet në programin studimor Bachelor - 50% ulje ;

Zbritja do të aplikohet për kohëzgjatjen normalestudimeve. Në rast të zgjatjes së studimeve përtej periudhës normalestudimeve, do të aplikohet tarifa përkatëse e plotë.

Të diplomuar nga universitete të tjera:

CGPA 8.50 - 8.99 ose ekuivalent - 10% ulje ;
CGPA 9.00 - 9.49 ose ekuivalent - 20% ulje ;
CGPA 9.50 - 9.99 ose ekuivalent - ulje prej 30% ;
CGPA 10.00 - 40% ulje ;

Zbritja do të aplikohet për kohëzgjatjen normalestudimeve. Në rast të zgjatjes së studimeve përtej periudhës normalestudimeve, do të aplikohet tarifa përkatëse e plotë.

Asistent Mësimor:

Të diplomuarit e Universitetit Epoka: një CGPA prej të paktën 3.00 nga 4.00;
Të diplomuarit nga universitetet e tjera: një CGPA prej të paktën 9.00 nga 10.00 ose ekuivalent

Asistent me Kohë të Plotë - 100% ulje (Vetëm Tarifa Administrative e Shpenzimeve që duhet paguar. Ngarkesa e punës: 20 orë në javë);
Asistent me Kohë të Pjesshme- 50% ulje. Ngarkesa e punës: 10 orë në javë);

Për sa i përket programit të studimit të Integruar të ciklit të dytë në Arkitekturë, studentët e regjistruar në vitin e katërt dhe të pestë të programit të studimit të përmendur mund të bëhen asistentë të mësimdhënies me orar të pjesshëm, ndërsa studentët e regjistruar në vitin e pestë të programit të studimit mund të bëhen mësim të rregullt asistentë. Ulja do të aplikohet për kohëzgjatjen normalestudimeve. Në rast të zgjatjes së studimeve përtej periudhës normalestudimeve, do të aplikohet tarifa përkatëse e plotë.

Në fund të çdo semestri, Departamenti përkatës do të paraqesë një raport mbi performancën dhe vijimin e asistentëve të mësimdhënies, e cila do të shërbejë si bazë për vlerësimin e Asistentëve të Mësimdhënësve për semestrin pasues.

Asistent Kërkimor
Diplomë të Universitetit Epoka: një CGPA prej të paktën 3.00 nga 4.00;
Të diplomuarit nga universitetet e tjera: një CGPA prej të paktën 9.00 nga 10.00 ose ekuivalent

- Asistentët Kërkimor do të jenë studentë të doktoraturës dhe anëtarë të stafit me kohë të plotë të Universitetit Epoka, që do të thotë se ato do të jenë pjesë e dispozitave institucionale në lidhje me shpërblimin, sigurimet shoqërore dhe sigurimet shëndetësore, orët javore të punës, pushimet vjetore si dhe përfitimet tjera statutore.

- Asistentët kerkimor janë pjesë e "stafit ndihmës akademik" - 50% ulje nga pagesa e shkollimit;

- Ulja do të aplikohet për kohëzgjatjen normalestudimeve. Në rast të zgjatjes së studimeve përtej periudhës normalestudimeve, do të aplikohet tarifa përkatëse e plotë.

Për më shumë informacion kontaktoni në [email protected] ose +355 4 22 22 178
Shtuar më 28/09/2017, ora 16:41

Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori