Rritje alarmante e temperatures ne Ballkan
Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (KBR) botoi një studim mbi ndryshimet klimatike në Ballkanin Perëndimor, duke treguar njw rritje alarmante të temperaturës në të gjithë territorin, me rritjen e vëzhguar të temperaturës prej 1.2ºC në të ardhmen e afërt, e destinuar të ngrohej më tej me 1.7 - 4.0 ° C dhe madje edhe më shumë se 5.0 ° C deri në fund të shekullit, në varësi të përpjekjeve globale në reduktimin e emetimeve të gazrave serrë

Analizat e ndryshimeve klimatikerajon pranojnë se shëndeti i njeriut, siguria dhe cilësia e jetës janë shumë të prekshme ndaj rreziqeve natyrore:

· Bujqësia (zvogëlimi i cilësisë së ushqimit, erozioni dhe degradimi i tokës, etj.);


· Pylltaria (rreziku i lartë i degradimit të pyjeve të përhapur, zhdukja e taksave aktuale, etj.);


· Burimet ujore (mungesa e ujit të pijshëm, etj.); dhe


· Shëndeti i njeriut (rritja e valëve të nxehtësisë, ndërhyrja e sëmundjeve të reja të transmetuara nga vektorët, etj)


Për më tepër, informacioni mbi ndryshimet klimatike në rajonin e Ballkanit Perëndimor (BB) paraqet "ndërhyrjen e klimës subtropikale më tej në veri, duke lënë zonat bregdetare dhe jugore shumë të nxehta dhe të thata gjatë sezonit të verës, i cili pritet të ketë një zgjatje të zgjatur për një për dy muaj gjithnjë e më shumë, nga e ardhmja e afërt deri në fund të shekullit ".

Sipas anketës së opinionit publik dhe të biznesit të KBR, Balkan Barometer 2017, 73% e njerëzve në rajon perceptojnë ndryshimet klimatike si një problem. Në këtë drejtim, trendi rritës i regjistruar në vitin 2015 vazhdon, me 77% të kompanive në rajon duke thënë se kanë marrë masa ose veprime për të zvogëluar ndikimin e tyre të dëmshëm në mjedis, ndërsa 21% pranojnë se nuk bëjnë asgjë për të zbutur rrezikun e tyre ndaj mjedisit.

Studimi nxjerr një sërë rekomandimesh për të zvogëluar barrën për një ekonomi të vetme të Bankës Botërore në zgjidhjen e çështjeve të ndërlidhura me ndryshimet klimatike, sidomos duke pasur parasysh mungesën e burimeve njerëzore dhe kapaciteteve të tjera, nëpërmjet rritjes dhe fokusimit në bashkëpunimin rajonal.

Si kandidatë dhe kandidatë potencialë për anëtarësim në Bashkimin Evropian (BE) të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor (BB) janë të motivuara të respektojnë Marrëveshjen e Parisit dhe të arrijnë qëllimet e BE2020 dhe BE2030 në reduktimin e emisioneve të gazrave serrë (GHG) si dhe për të rritur energjinë efikasitetin dhe prodhimin e energjisë nga burimet e rinovueshme.
Shtuar më 06/06/2018, ora 13:07

Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori