Qeveria heq mesataren për Masterat, universitetet caktojnë vetë kriteret
Pas protestave të studentëve, Qeveria ka zyrtarizuar sot heqjen e mesatares në aplikimet për studimet e ciklit të dytë Universitare për masterat profesionalë dhe shkencorë.

Në mbledhjen e sotme, Këshilli i Ministrave ka vendosur që këtë kompetencë tua delegojë vetë Universiteteve.

Pra studentët do përzgjidhen në bazë të kritereve të vendosura nga vetë Universitetet. Në mbledhjen e sotme Këshilli i Ministrave përcaktoi edhe kuotat për masterat.

Ndërkaq qeveria ka ndryshuar edhe rregullat për përfitimin e bursës për nxënësit që ndjekin studimetinstitucionet arsimore publike dhe studentët që ndjekin një program studimi të ciklit të parë, me kohë të plotë, në institucionet arsimore publike.

Në VKM janë publikuar kriteret dhe kushtet për ata që mund të përfitojnë bursë dhe përfitime të tjera, të parashikuara në këtë vendim.

Kështu me vendim qeverie, KM vendosi që: “Studentët, që ndiqnin studimetinstitucionet private të arsimit të lartë, të cilave u është hequr licenca, mund të transferojnë studimet e tyre në institucionet publike të arsimit të lartë në një program studimi të njëjtë apo të ngjashëm me atë që ndiqnin në institucionet nga ku transferohen”.

Ndërkaq kuotat e pranimit në institucionet publike të arsimit të lartë, në vitin akademik 2014 – 2015, për transferimin e studimeve nga institucionet private të arsimit të lartë, të cilave u është hequr licenca, janë të ndara, si më poshtë vijon:

a) Kuota për transferim në programet e studimit të ciklit të parë dhe programet e integruara të ciklit të dytë 2 800;

b) Kuota për transferim në programet e studimit të ciklit të dytë “Master i Shkencave” apo
“Master i Arteve të Bukura” 281;

c) Kuota për transferim në programet e studimit të ciklit të dytë “Master Profesional” 162;

3. Kuotat e përcaktuara në pikën 2, të këtij vendimi, shpërndahen sipas tabelave nr.1, nr.2 dhe nr.3, përkatësisht, për programet e studimeve të ciklit të parë, programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë dhe programet e studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, bashkëlidhur këtij vendimi.

4. Tarifa vjetore e shkollimit përcaktohet në tabelat nr.1, nr.2 dhe nr.3, bashkëlidhur këtij vendimi.

5. Pagesa e tarifës për të gjitha programet e studimit bëhet me këste të përcaktuara nga institucioni publik i arsimit të lartë. Kësti i parë parashikon pagesën në masën 30% të tarifës totale dhe paguhet menjëherë me regjistrimin e studentit në programin përkatës të studimit.

6. Studentët e huaj transferojnë studimet pas plotësimit të kushteve dhe kritereve ligjore për ndjekjen e studimeve në Republikën e Shqipërisë, të cilat bëhen publike pranë institucionit të arsimit të lartë ku kërkojnë të transferojnë studimet.
Shtuar më 29/10/2014, ora 21:00

Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori