Prezantohet drafti final i Strategjisë Kombëtare të Biodiversitetit
Në Ministrisë e Mjedisit, u prezantua sot drafti final i Strategjisë Kombëtare të Biodiversitetit, i përgatitur me asistencën financiare të projektit GEF “Rishikimi i Strategjisë dhe Planit të Veprimit për Biodiversitetin (SPVB), përfshirë Raportin e Pestë Kombëtar të Shqipërisë për Konventën e Biodiversitetit (CBD)”.

Dokumenti i Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për Biodiversitetin për periudhën 2014-2020 është përgatitur nga kompania konsulente “Instituti Kërkimor Barleti” në partneritet me “DIAVA Consulting” në bashkëpunim me ekspertë të fushës së natyrës dhe biodiversitetit nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe me Drejtorinë e Biodiversitetit dhe Zonave të Mbrojtura në Ministrinë e Mjedisit.

Në takimin konsultativ u prezantua draft-strategjia për grupet e interesit, përfshirë përfaqësues nga Ministritë e linjës, ekspertë të fushës nga Universiteti i Tiranës dhe Universiteti Bujqësor si dhe shoqërisë civile.
Disa nga objektivat e Strategjisë dhe Planit të Veprimit për Biodiversitetin janë: që deri në vitin 2020, të sigurohet përafrimi dhe zbatimi i plotë i acquis të BE-së për fushën e mbrojtjes së natyrës; deri në 2015, të ketë një dokument strategjik për biodiversitetin (SPVB) të rishikuar dhe të miratuar – në përputhje me Aichi target 12; deri në 2020; 17 % e territorit tokësor dhe ujërave të brendshme dhe 5-6 % e sipërfaqes detare të jetë shpallur zona e mbrojtur; të rehabilitohen të paktën 15 % e zonave të degraduara nëpërmjet ruajtjes dhe aktiviteteve rehabilituese për to etj
Pas pasqyrimit të komenteve dhe sugjerimeve të tyre, dokumenti do të miratohet me VKM brenda vitit 2014.

Ky dokument strategjik ka rëndësi të veçantë për fushën e natyrës dhe biodiversitetit pasi paraqet vizionin dhe objektivat për arritjen e synimeve kombëtare në kuadër të kontekstit të objektivave globale ‘Aichi targets’ të Konventës së Biodiversitetit për periudhën deri në 2020.
Shtuar më 23/09/2014, ora 16:09
Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori