Me maska e me doreza, si duken deputetët sot në Kuvend
Kuvendi ka nisur sot seancën e dytë plenare për të diskutuar, ndër të tjera, shtyrjen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore.

Deputetët në sallë mund të shihen të pajisur me doreza dhe maska ndërsa është bërë edhe matja e temperaturës.

Ndërsa, në rendin e ditës sot janë 12 çështje, por vetëm njëra ka lidhje me Covid-19, që është pika 3 për zgjatjen e afatit të gjendjes së fatkeqësisë natyrore deri në 23 qershor.

Rendi i ditës

Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 16.04.2020 2. Njoftimi i çështjeve të depozituara në Kuvend për shqyrtim
Projektvendim “Për zgjatjen e afatit të gjendjes së fatkeqësisë natyrore”
Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9870, datë 4.2.2008, “Për standardizimin”, të ndryshuar
Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9587, datë 20.7.2006, “Për mbrojtjen e biodiversitetit”, të ndryshuar
Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 64, datë 31.5.2012, “Për peshkimin” të ndryshuar
Projektligj “Për aktivitetet e turizmit detar”
Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, për financimin e konektivitetit të rrugëve rajonale dhe lokale në Shqipëri”
Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit financiar ushtarak, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Turqisë, dhe të protokollit zbatues në lidhje me asistencën financiare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Turqisë”
Projektligji “Për ratifikimin e protokollit 6 shtesë të marrëveshjes për amendimin dhe aderimin në marrëveshjen e tregtisë së lirë të Evropës Qendrore”
Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes për një hua shtesë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe fondit të Kuvajtit për zhvillimin ekonomik arab për financimin e projektit të rehabilitimit të rrugës së lumit të Vlorës”
Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet, Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Francës, në lidhje me themelimin dhe ushtrimin e aktivitetit të Agjencisë Franceze të Zhvillimit, të PROPARCO dhe të EXPERTISE FRANCE në Shqipëri”
Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet, Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Francës, në lidhje

Shtuar më 23/04/2020, ora 10:40

Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori