659 kandidatë kalojnë fazën e parë për punësimet në shtet
Kalojnë fazën e parë 659 kandidatë të cilët konkurrojnë për 101 vende vakante të shpallura në mesin e muajit shtator nga Administrata Publike. Bashkë me listat e fituesve janë publikuar edhe datat e fazës së dytë të konkurrimit, të cilat do të zhvillohen rreth gjysmës së muajit tetor, si dhe ambientet ku do të zhvillohen konkurset.

“Pozicionet më sipër, u ofrohen fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele. Vetëm në rast se nga këto pozicione, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, ato janë të vlefshme për konkurrimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive”, thekson DAP, në shpalljet për vendet e reja të punës.

DAP ka shpallur gjithashtu edhe 30 vende vakante të kategorive të larta drejtuese në segmente të ndryshme të administratës shtetërore.
Shtuar më 27/09/2014, ora 09:34
Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori