Furnizuesi RSS/Përdor lajmet e Portali Albeu


 Kategoria  Adresa për RSS  RSS  FB
 Lajmet Kryesore   http://www.albeu.com/rss/rss.php    
 Albanian News   http://www.albeu.com/rss/rss.php?kat=news    
 Shqipëri   http://www.albeu.com/rss/rss.php?kat=shqiperi    
 Kosovë   http://www.albeu.com/rss/rss.php?kat=kosove    
 Maqedoni   http://www.albeu.com/rss/rss.php?kat=maqedoni    
 Sport   http://www.albeu.com/rss/rss.php?kat=sport    
 Teknologji   http://www.albeu.com/rss/rss.php?kat=teknologji    
 Bota   http://www.albeu.com/rss/rss.php?kat=bota    
 Bota e Yjeve   http://www.albeu.com/rss/rss.php?kat=bota-e-yjeve    
 Lifestyle   http://www.albeu.com/rss/rss.php?kat=lifestyle    
 Interesante   http://www.albeu.com/rss/rss.php?kat=interesante    
 Ekonomi   http://www.albeu.com/rss/rss.php?kat=ekonomi    
Albeu.com ju ofron përmbajtjen e tij në sistemin RSS, një metodë e thjeshtë për t'u informuar në kohë reale. Fal teknologjisë RSS, (Really Simple Syndication), lajmet e sapo publikuara në portalin tonë mund t'i merrni direkt në kompjuterin tuaj, pa patur nevojë të vizitoni faqen. Gjithashtu, kush ka një faqe apo blog, mund të përdor dhe shpërndaj në mënyrë të thjeshtë lajmet më të fundit në Albeu.com

Për të përdorur RSS-në, ju nevojitet lidhje interneti dhe një lexues i lajmeve (news reader). Ky është një lloj softueri që kontrollon furnizuesit e lajmeve dhe ju mundëson që të lexoni çdo artikull të ri që është shtuar në portalin tonë.

Albeu.com përmes RSS shpërndan titullin, fotografinë, përmbajtjen dhe burimin e të gjithë artikujve të publikuar në portalin tonë.

Disa browsera përfshirë Firefox, Chrome, Opera dhe Safari, në mënyrë automatike kontrollojnë për furnizues të lajmeve në momentin që ju vizitoni një faqe dhe tregojnë një ikonë kur i gjejnë ato. Kjo e lehtëson regjistrimin në furnizues të lajmeve.

Shtoni lajmet në faqen tuaj


Për të shtuar përmbajtjet në faqen tuaj, mjafton të kopjoni kodin dhe ta vendosni atë në faqen tuaj.


 KODI  SI DO TE DUKET NE FAQEN TUAJ