Shitja dhe dhënia me qira të hapësirës afariste në internet
Ankandet e para për shitje dhe dhënia me qira e hapësirës afariste në mënyrë elektronike, kryesisht përmes internetit, u mbajtën dje, ndërsa kompanitë e interesuara merrnin pjesë në ankandin për marrjen me qira të tre hapësirave afariste pronarë të së cilave janë IPSH Klinikat universitare, Enti dhe Qendra emergjente - Shkup.

Siç kumtoi Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, në njërin prej tri ankandeve të mbajtura janë dhënë nën ankand 45 propozime nga pjesëmarrësit në ankand, me ç'rast është arritur çmim dyfish më i madh se ai fillestar. Sistemi elektroni është zhvilluar nga ana e Ministrisë dhe qëllimi i tij është menaxhimi dhe ndjekja e procesit të shitjes dhe dhënies së hapësirës afariste në pronë të Republikës së Maqedonisë, njofton Zhurnal.

Ky proces e përfshin tërë ciklin nga aplikimi deri te shitja ose dhënia me qira e hapësirës afariste përmes ankandit elektronik. Bëhet fjalë për hapësirën afariste i cili është në pronë ose u është dhënë për shfrytëzim fondeve, agjencive, drejtorive, ndërmarrjeve publike, institucioneve publike, trupave të pavarur rregullator të themeluara nga shteti dhe institucioneve të tjera të krijuara nga shteti, i lëshuar për ekonomizim e shoqërive tregtare të themeluara nga shteti, ose janë në pronë ose është dhënë për shfrytëzim te shoqëritë tregtare në pronë dominuese të shtetit.

Pas përfundimit të ankandit elektronik sistemi gjeneron procesverbal për ankandin e mbajtur i cili dërgohet deri tek të gjithë pjesëmarrësit në ankand që do të thotë se secili do të ketë shqyrtim transparent kur është blerë, nga cili shfrytëzues dhe detajet e nevojshme për ankandin. /albeu.com/
Shtuar më 07/09/2013, ora 10:41
Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori