Nesër zgjidhet presidenti por cilat janë fuqitë e tij politike?
Edhe pse Presidenti i Maqedonisë është përfaqësues politik i cili duhet të iniciojë iniciativat e politikës së brendshme dhe të jashtme, në Kushtetutë figurojnë kompetenca dhe detyrime që “e kufizojnë” pushtetin e tij vetëm për çështje të caktuara.

Sipas të drejtave dhe detyrimeve të Kushtetutës dhe të ligjeve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Presidenti përcakton mandatin për përbërjen e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, emëron dhe revokon dekretin e ambasadorëve dhe deputetëve të Republikës së Maqedonisë Veriore jashtë vendit, merr letrat kredenciale dhe letrat e revokimit të përfaqësuesve të huaj diplomatikë, përfundon marrëveshjet ndërkombëtare në emër të Republikës, jep dekorime dhe njohje dhe jep falje.

Presidenti i Republikës dhe Kryetari i Kuvendit nënshkruajnë dekretin për shpalljen e ligjeve. Presidenti i Republikës mund të vendosë që të mos nënshkruajë dekretin për shpalljen e ligjit, nëse ai konsideron se nuk është në pajtim me Kushtetutën ose është në kundërshtim me marrëveshjet ndërkombëtare të konfirmuara dhe e kthen atë për rishqyrtim në Kuvend.

Nëse Kuvendi miraton shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të deputetëve, Presidenti i Republikës është i detyruar ta nënshkruajë dekretin. Presidenti i Republikës është i detyruar të nënshkruajë dekretin, nëse sipas Kushtetutës ligji miratohet me shumicë votash prej dy të tretave të numrit të përgjithshëm të deputetëve.

Në kuadër të kompetencave të Presidentit të Republikës, ai propozon dy gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut, dy anëtarë të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe propozon dy anëtarë të Këshillit të Radiodifuzionit. Presidenti propozon Guvernatorin e Bankës Kombëtare, i cili pastaj emërohet nga Parlamenti.

Presidenti i Shtetit është Komandanti Suprem i Forcave të Armatosura të Republikës, emëron dhe shkarkon nga Shefin e Shtabit të Përgjithshëm të ARM-së, emëron dhe i shkarkon gjeneralët. Ai është gjithashtu kryetar i Këshillit të Sigurimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe emëron tre anëtarë të Këshillit. Presidenti gjithashtu emëron dhe shkarkon Drejtorin e Agjencisë së Inteligjencës.
Shtuar më 20/04/2019, ora 18:34
Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori