A ka ardhur koha që nxënësit të mos kenë më detyra shtëpie?
Kurrikula të papërshtatshme për moshën, shumë orë, detyra shtëpie të vështira, të cilat shumica e nxënësve i zgjidhin me ndihmë të prindërve … Këto janë vetëm një pjesë e problemeve të theksuara nga prindërit e nxënësve në përgjigjet e dy sondazheve onlajn që i ka hartuar këshilli i prindërve të shkollës fillore “Sh. Klimenti i Ohrit” nga Manastiri.

Problemi më i vështirë janë padyshim kurrikulat. Madje më shumë se 70 për qind e prindërve të nxënësve të klasave të ulëta kanë thënë se kurrikulat janë të papërshtatshme për moshën. 50 për qind pajtohen plotësisht me këtë konstatim deklaratë, ndërsa 5 përqind pajtohen. Përqindja e ngjashme është në anketat me prindërit e nxënësve të klasave të larta, shkruan Deca.mk.

Në të dy sondazhet, si për prindërit e fëmijëve të klasave të ulëta ashtu edhe për ata të klasave të larta. pothuajse 80 përqind e të anketuarve konsiderojnë se materiali mësimor është tepër voluminoz për një vit shkollor.

Fëmijët nuk i shkruajnë detyrat e shtëpisë në mënyrë të pavarur
Një problem i madh për prindërit dhe nxënësit janë detyrat e shtëpisë. Më shumë se gjysma e atyre nga klasat e ulëta janë përgjigjur se fëmijët qajnë dhe nervozohen derisa i shkruajnë detyrat e shtëpisë. 66,7% e prindërve janë përgjigjur se iu ndihmojnë fëmijëve për të shkruar detyrat e shtëpisë, ndërsa vetëm 24.4 % janë përgjigjur se fëmijët mund të përballen në mënyrë të pavarur me këtë detyrim. Rreth 60 për qind e prindërve kanë thënë se ishin të gatshëm t’iu ndihmonin me sukses në detyrat e tyre të shtëpisë.

Rreth 60 për qind e prindërve kanë thënë se janë të përgatitur që me sukses t’i ndihmojnë fëmijëve në përvetësimin e detyrave të shtëpisë.

Rreth 70% e prindërvefëmijëve të klasave të larta gjithashtu janë përgjigjur se fëmijët i kryejnë detyrat e shtëpisë me ndihmën e tyre, ndërsa 28.6% janë të përgatitur në mënyrë të pavarur për këtë sfidë. Gjysma prej tyre ndihen të gatshëm për t’iu ndihmuar fëmijëve në shkrimin e detyrave të shtëpisë.

Shumica e prindërve gjithashtu mendojnë se nxënësit kanë tepër orë dhe se dhuna e bashkëmoshatarëve është shumë e pranishme. Më shumë se gjysma kanë raportuar se nuk janë të kënaqur me punën e shërbimit psikologjik dhe pedagogjik në shkolla. Kurrikula tepër voluminoze nuk jep hapësirë ​​për të zbuluar dhe punuar me fëmijë të talentuar, konsiderojnë shumica e prindërve.

Shumica e prindërve janë përgjigjur pozitivisht në pyetjen se sa mësimdhënësit përdorin mjete mbikëqyrëse në mësimdhënie.

A do t’i adresojë sfidat ligji i ri për shkollimin fillor?
Një përqindje e lartë (78%) e prindërvefëmijëve në klasat e larta janë përgjigjur se për të zotëruar matematikën, fizikën, kiminë dhe gjuhët e huaja, fëmijët ndjekin kurse private.

93% e prindërvefëmijëve në klasat e ulëta dhe 86% e klasave të larta pajtohen se nevojiten ndryshime serioze në kurrikula.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës është duke e përgatitur Ligjin për arsimin fillor, i cili duhet të sjellë disa ndryshime në procesin arsimor. Nuk është e qartë nëse zgjidhja e re ligjore do t’i përmbajë ndryshimet e paralajmëruara prej një viti më parë, siç janë ulja e numrit të orëve, ndryshimi i kurrikulave, planet të veçanta arsimore për nxënës të talentuar. Zëvendësministri i Arsimit dhe Shkencës Petar Atanasov para do kohe për Deca.mk deklaroi se ligji i ri do të sjellë më pak ngarkesë për nxënësit, gjegjësisht se ndryshimet kanë për qëllim që të mësohet më pak për të ditur më shumë.
Shtuar më 07/02/2019, ora 13:43

Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori