Rreth 2 mijë hektarë tokë nën ujë, si është gjendja e përmbytjeve në Shkodër
Bashkia e Shkodrës ka publikuar sot të dhënat që vijnë nga monitorimi në terren i situatës së krijuar nga përmbytjet në Shkodër.

Sipas Bashkisë, aktualisht sipërfaqja totale e përmbytur është 1903 Ha, ndërsa vazhdon të jetë e bllokuar rruga për në Obot për mjetet e ulëta.

Sipërfaqja e tokës">tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 960 Ha, kryesisht në fshatrat Obot, Muriqan,Oblikë. Ndërkohë, ujësjellësi Oblika 1 si pasojë e përmbytjeve është jashtë funksionit.

Njoftimi

Informacion mbi situaten e përmbytjeve në territorin e Bashkise Shkodër, data 12.01.2021, ora 08.30

Nga monitorimi periodik në terren ditën e sotme datë 12.01.2021,ora 08.30, situata e përmbytjeve në terren vazhdon të jetë si më poshtë:

Hidrometri në Dajç në orën 08.30, shënon kuotën 6.46m.(Kuota max 6.30 m)
Hidrometri i Liqenit të Shkodrës në orën 08.30,shënon kuotën 8.67 m. (Kuota max 8.70 m)
Hidrometri i lumit Drin në orën 08.30,shënon kuotën 7.07m. (Kuota max 7.50 m)
Bashkia Shkodër

Siperfaqe totale e përmbytur 1903 Ha

Tokë e pakultivuar 536 Ha
Foragjere të dyta, jonxhe 1185 Ha
Grurë 95 Ha
Bimë dekorative 80 Ha
Pemtore 7 Ha
Nj.A. Ana e Malit

Vazhdon të jetë e bllokuar rruga për në Obot për mjetet e ulëta. Rruga e Obotit është e kalushme vetëm me mjete të larta. Niveli i ujit mbi rrugë arrin mbi 80cm.
Ujesjellesi Oblika 1 si pasojë e përmbytjeve është jashtë funksionit.
UKSH ka furnizuar me uje te pijshëm banore të fshatit Oblikë.
Sipërfaqja e tokës">tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 960 Ha, kryesisht në fshatrat Obot, Muriqan,Oblikë
Tokë e pakultivuar 210 Ha
Foragjere të dyta, jonxhe 705 Ha
Grurë 40 Ha
Pemtore 5 Ha
Janë shpërndarë në Obot 140 koli ujë, nga 9 litra kolia, për 70 familje.
Nj.A Dajç

Sipërfaqja e tokës">tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 800 Ha, kryesisht në zonën e quajtur “Këneta e Dajçit” (fshatrat Dajç,Mushan,Shirq,Suka-Dajç,Pentar,Darragjat), nga të cilat :
Tokë e pakultivuar 275 Ha
Foragjere të dyta, jonxhe 390Ha
Bimë dekorative 80 Ha
Grurë 55 Ha
UKSH ka furnizuar me uje të pijshëm banore të fshatit Oblikë.
Për shkak të rritjes së nivelit të ujit është bllokuar segmenti në vendin e quajtur Urrelat që lidh fshatërat Shirq me Darragjat .
Nj. A. Guri i Zi

Sipërfaqja e tokës">tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 3 Ha, kryesisht në fshatin Rrenc.
Tokë e pakultivuar 3 Ha
Vazhdon gerryerja e tokës">tokës bujqësore nga lumi Drin në vendin e quajtur Mali i Vukatanit, fshati Ganjollë.
Nj.A. Velipojë

Sipërfaqja e tokës">tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 60 Ha, kryesisht në fshatrat Ças,Reç (këneta Reçit),Baks i Ri,Luarz.
Tokë e pakultivuar 15 Ha
Foragjere të dyta, jonxhë 45 Ha
Ka shkarje dherash në rrugën Baks –Rrjoll. Bashkia Shkodër po punon një fadromë për pastrimin.
Nj.A.Bërdicë

Sipërfaqja e tokës">tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 70 Ha, kryesisht në fshatin Trush (fusha e Stomes), e Bërdicë e Madhe
Tokë e pakultivuar 30 Ha
Foragjere të dyta, jonxhe 40 Ha
Vazhdon gërryerja e tokës">tokës bujqësore nga lumi Drin në vendin e quajtur Harku i Bërdicës, fshati Bërdicë e Sipërme.
Nj.A.Rrethina

1.Sipërfaqja e tokës">tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 10 Ha, në fshati Zues

Tokë e pakultivuar 3 Ha
Foragjere të dyta, jonxhe 5 Ha
Pemtore 2 Ha
2.Vazhdon gërryerja e tokës">tokës bujqësore nga lumi Kir në vendin e quajtur Bardhaj, fshati Bardhaj.

Gjithashtu ka rritje të nivelit të ujit nga Liqeni i Shkodrës, në zonën e Livadeve dhe Dobraç.

Ditën e sotme do të fillojë mbështetja me pako ushqimore dhe ushqim për gjënë e gjallë. Për këtë kërkohet mbështetje për të siguruar ushqimin për një periudhë një mujore për gjënë e gjallë dhe për familjet në zonat e përmbytura.Shtuar më 12/01/2021, ora 09:50

Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori