Rama heq nga ministritë 182 persona, bëhet nami në administratë
Pëlqej
Këshilli i Ministrave ka marrë vendimin për rishpërndarjen e numrit të punonjësve në njësitë e qeverisjes qëndrore për vitin 2018">2018.

Sipas VKM nw profilin e kryeministrisw, numri i punonjësve të sistemit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, reduktohet me 92 veta, kurse numri i punonjësve të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, për vitin 2018">2018, shtohet me 182 veta.

RISHPËRNDARJEN E NUMRIT TË PUNONJËSVE ORGANIKË NË NJËSITË E QEVERISJES QENDRORE, PËR VITIN 2018">2018

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 11, të ligjit nr.109/2017, “Për buxhetin e vitit 2018">2018”, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave.

V E N D O S I:

1. Numri i punonjësve të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, për vitin 2018">2018, shtohet me 182 veta, duke e çuar numrin e përgjithshëmpunonjësvekëtij institucioni në 335.

2. Numri i punonjësve të sistemit të Ministrisë së Brendshme, për vitin 2018">2018, reduktohet me 10 veta, duke e çuar numrin e përgjithshëmpunonjësvekëtij institucioni në 14 146.

3. Numri i punonjësve të sistemit të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për vitin 2018">2018, reduktohet me 7 veta, duke e çuar numrin e përgjithshëmpunonjësvekëtij institucioni në 1 997.

4. Numri i punonjësve të sistemit të Ministrisë së Drejtësisë, për vitin 2018">2018, reduktohet me 7 veta, duke e çuar numrin e përgjithshëmpunonjësvekëtij institucioni në 5 681.

5. Numri i punonjësve të sistemit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, për vitin 2018">2018, reduktohet me 92 veta, duke e çuar numrin e përgjithshëmpunonjësvekëtij institucioni në 5 726.

6. Numri i punonjësve të sistemit të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, për vitin 2018">2018, reduktohet me 4 veta, duke e çuar numrin e përgjithshëmpunonjësvekëtij institucioni në 970.

7. Numri i punonjësve të sistemit të Ministrisë së Mbrojtjes, për vitin 2018">2018, reduktohet me 2 veta, duke e çuar numrin e përgjithshëmpunonjësvekëtij institucioni në 8 971.

8. Numri i punonjësve të sistemit të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, për vitin 2018">2018, reduktohet me 2 veta, duke e çuar numrin e përgjithshëmpunonjësvekëtij institucioni në 1 035.

9. Numri i punonjësve të sistemit të Ministrisë së Kulturës, për vitin 2018">2018, reduktohet me 7 veta, duke e çuar numrin e përgjithshëmpunonjësvekëtij institucioni në 1 003.

10. Numri i punonjësve të sistemit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, për vitin 2018">2018, reduktohet me 27 veta, duke e çuar numrin e përgjithshëmpunonjësvekëtij institucioni në 4 262.

11. Numri i punonjësve të Agjencisë së Prokurimit Publik, për vitin 2018">2018, reduktohet me 4 veta, duke e çuar numrin e përgjithshëmpunonjësvekëtij institucioni në 25.

12. Numri i punonjësve të Agjencisë së Zhvillimit të Territorit, për vitin 2018">2018, reduktohet me 2 veta, duke e çuar numrin e përgjithshëmpunonjësvekëtij institucioni në 43.

13. Numri i punonjësve të Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, për vitin 2018">2018, reduktohet me 1 vetë, duke e çuar numrin e përgjithshëmpunonjësvekëtij institucioni në 34.

14. Numri i punonjësve të ADISA-s, për vitin 2018">2018, reduktohet me 5 veta, duke e çuar numrin e përgjithshëmpunonjësvekëtij institucioni në 155.

15. Numri i punonjësve të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, për vitin 2018">2018, reduktohet me 3 veta, duke e çuar numrin e përgjithshëmpunonjësvekëtij institucioni në 46.

16. Numri i punonjësve të Inspektoratit Qendror, për vitin 2018">2018, reduktohet me 4 veta, duke e çuar numrin e përgjithshëmpunonjësvekëtij institucioni në 21.

17. Numri i punonjësve të Departamentit të Administratës Publike, për vitin 2018">2018, reduktohet me 5 veta, duke e çuar numrin e përgjithshëmpunonjësvekëtij institucioni në 55.

18. Numri i përgjithshëm i punonjësve organikë, buxhetorë, nuk ndryshon.

19. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe institucionet e përmendura më sipër për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.
Shtuar më 20/04/2018, ora 17:58
Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori