Të hënën mblidhet Kryesia e Kuvendit, rendi i ditës
Të hënën do të mbledhet Kryesia e Kuvendit me kryetarët e grupeve paralamentare.

Kjo mbledhje do të nis në ora 11:00, ndërsa pikat e rëndit të ditës janë disa pika të papërfunduara nga séance plenare e mbajtur me 8 dhe 9 shkurt të këtij viti.

Më poshtë gjeni rendin e ditës:

1. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mëparshme,

2. Përgatitjet për seancë plenare:

I. Pikat e papërfunduara nga Seanca plenare, mbajtur më 8 dhe 9 shkurt 2018:

1. Interpelanca e Kryeministrit të RepublikësKosovës, z. Ramush Haradinaj, sipas kërkesës së GP të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe GP të Lëvizjes Vetëvendosjes lidhur me Vendimin e Qeverisë së Kosovës nr.04/20 të datës 20.12.2017 për rritjen e pagave të anëtarëve të Kabinetit qeveritar, Vendimin nr. 05/24 i datës 12 janar 2018, për rritjen e pagave për të gjitha kategoritë e të punësuarave që marrin paga nga buxheti i Kosovës, si dhe Vendimi nr. 15/24 i datës 12 janar 2018 për lartësinë e pagesës mujore për familjet në Skemën e Ndihmave Sociale,

2. Debat parlamentar, sipas kërkesës së nënkryetarit të Kuvendit, z. Kujtim Shala dhe gjashtë (6) deputetëve nënshkrues lidhur me Raportin e 100 ditëve të punës të Qeverisë së RepublikësKosovës,

3. Shqyrtimi i propozim-vendimit të qeverisë së RepublikësKosovës për ratifikimin e nëntë (9) anëtarëve të Këshillit Shtetëror të Cilësisë,

4. Votimi i Raportit për gjendjen e mjedisit në Kosovë për vitin 2016.

***
5. Interpelanca e Kryeministrit të RepublikësKosovës, z. Ramush Haradinaj, sipas kërkesës së Grupi Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, lidhur me vdekjen e dhunshme të aktivistit të Lëvizjes Vetëvendosje, Astrit Dehari.

II. Përgatitjet për seancë plenare të radhës:

1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,
2. Koha për pyetje parlamentare,

3. Shqyrtimi i Projektligjit për Ratifikimin e Marrëveshjes Ndërkombëtare në mes të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së RepublikësKosovës (“MASHT”) dhe Stitching Spark-ut të Holandës (“SPARK”) mbi mbështetjen e Kolegjit Ndërkombëtar të Biznesit Mitrovica,

4. Shqyrtimi i Projektligjit për Ratifikimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së RepublikësKosovës dhe Agjencisë Austriake për Zhvillim Ada Ref. No. 8116-00/2016/Lr2016,

5. Shqyrtimi i Projektligjit për Ratifikimin e Marrëveshjes për Themelimin e Shkollës Rajonale të Administratës Publike (ReSPA),

6. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Miniera dhe Minerale,

7. Shqyrtimi i parë i Projektligjit Nr. 06/L-025 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-225 për Prokurorin e Shtetit i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 05/L-034,

8. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës,

9. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Mbrojtjen e Konsumatorit,

10. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për produkte të ndërtimit,

11. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për inovacion shkencor dhe transfer të dijes dhe teknologjisë,

12. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për kërkesat teknike për produkte dhe vlerësim të konformitetit,

13. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Shërbimet Postare,

14. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Metrologji,

15. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare,

16. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për gjak dhe përbërës të gjakut,

17. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për shoqëritë tregtare,

18. Përzgjedhja e një (1) kandidati për pozitën e Guvernatorit të Bankës Qendrore të RepublikësKosovës,

19. Debat parlamentar sipas kërkesës të nënkryetarit të Kuvendit, z. Kujtim Shala dhe pesë (5) deputetëve nënshkrues për debat parlamentar lidhur me takimin e IV të përbashkët të Komisionit Parlamentar të Marrëveshjes për Stabilizim Asociim, BE-Kosovë, të mbajtur më 17-19 janar 2018, në Strasburg, Francë,
20. Shqyrtimi i Propozim-vendimit të Qeverisë së RepublikësKosovës nr. 07/21, dt. 22.12.2017, në lidhje me Pallatin e Rinisë në Prishtinë,
21. Shqyrtimi i Propozim-vendimit të Qeverisë së RepublikësKosovës për emërimin e dy (2) anëtarëve të Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë,

22. Propozimi i Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje për zëvendësimin e deputetëve në komisionet parlamentare,

23. Formimi i Komisioni Ad-hoc për përzgjedhjen e një (1) anëtari nga radhët e komunitetit shqiptar dhe dy (2) anëtarëve nga radhët e komuniteteve jo-shqiptare të Komisionit të Pavarur të Mediave,

24. Zgjedhja e dy (2) anëtarëve të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës,

25. Zgjedhja e një (1) anëtari të Bordit për Ankesa.
Shtuar më 23/02/2018, ora 15:37

Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori