Ministria e Aganit thellon shkeljet
Prokurimi publik në Ministrinë e Shëndetësisë, edhe më tej është përcjell me parregullsi të mëdha. Sipas zyrtare më të larta, disa nga nënshkrimet e kontratave, realizmi i tyre, në vitin që lamë pas janë shoqëruar më shkelje ligjore. MSH-ja është gjetur se ka realizuar projekte të mbështetura vetëm në marrëveshje gojore, e jo kontratë. Nuk ka munguar as paradhënia për projekte të caktuara.

Prokurimi publik në Ministrinë e Shëndetësisë kaherë ka qenë problematik, i përcjell me një numër të madh të aferave për të cilat aktualisht po zhvillohen edhe procese penale, në të cilat janë të përfshirë krerët më të lartë të këtij institucioni. Por, se Zyra e Auditorit Gjeneral (ZAP) ka evidentuar një varg shkeljesh në këtë Ministri. ZAP ka publikuar, Raportin e auditimit për pasqyrat financiare të Ministrisë së Shëndetsisë për vitin përfundimtar 2012">2012.
Vitin e kaluar auditori i kishte dhenë Ministrisë 12 minuse, këtë vit është thelluar keqpërdormi, ku nga auditori i janë bërë Ministrisë së Ferid Aganit 18 rekomandime.

Rekomandime janë dhenë edhe tek procedurat e prokurimit.

Punët për dizajnimin e projektit “Ndërtimi i Rezervarit të Ujit të Pijshëm” në spitalin e Prizrenit, sipas auditorit janë mbështetur vetëm në marrëveshje gojore e jo kontratë. Vlera e kontratës ishte 92,141 euro. Kjo shumë është përfshirë në kontratën për mbikëqyrje të kontratës. Kontrata për mbikëqyrje i është dhënë Kryetarit të Komisionit për vlerësimin e tenderëve me rastin e përzgjedhjes së operatorit për ndërtimin e rezervarit.

Po ashtu, në Spitalin e Gjakovës, i cili është nën regjimin e MSH-së, komisioni i vlerësimit të tenderit për “Furnizim me makina-rroba larëse industriale“ kishte shpallur fitues kompanie, pavarësisht që oferta e tij ishte më e shtrenjtë për 11,100 euro.

“Oferta më e lirë ishte refuzuar në bazë të specifikave teknike, mirëpo edhe tenderuesi fitues nuk kishte specifika për makinat”, ka vërejtur ZAP.

Edhe nënshkrimi i kontratave është bërë me shkelje të ligjit.

Me datën 29.08.2012">2012, Spitali i Prizrenit, kishte nënshkruar kontratën për furnizimin me pajisje të teknologjisë informative në vlerë prej 7,691 euro, sipas ZAP, kjo gjë ishte bërë pas faturimit, ndërsa në mungesë të Raportit të Pranimit, e tërë shuma ishte paguar ditën e njëjtë, derisa fatura ishte e datës
28.08.2012">2012.

Ministria e Shëndetsisë ka rrezikuar jetën e pacientëve për të cilët është dashur të ndërhyhet me qepje nga Klinika e Kirurgjisë Qendra Klinike Universitare e Kosovës, ka përdoruri penj për qepje të plagëve të cilësisë së ulët.
“MSH ishte furnizuar me penj kirurgjik që nuk kanë qenë në përputhje me specifikimet e kontratës. Vlera e këtij furnizimi ishte 116,352 euro. Pagesat për këto produkte fillimisht ishin shtyre me arsyetimin se të njëjtat nuk janë konform kontratës. Mirëpo këto produkte ishin të domosdoshme për operacione, prandaj furnizimi është përdorur dhe është paguar më vonë”, thuhet në raportin e auditmit për MSH-në.

Andaj, auditori ka rekomanduar që Ministri duhet të siguroj që të rishikohet rasti i identifikuar në lidhje me përdorimin e produkteve të cilësisë së ulët dhe të përcaktojë veprimet e nevojshme për të siguruar që janë pranuar zëvendësime të duhura brenda afatit adekuat.

Auditori ka vërejtur edhe pagesa që kaun tejkaluar vlerën e kontratës, apo pagesa të bëra jashtë kërkesave kontraktuale pa dëshmi mbështetëse apo që janë të regjistruara në kode të gabueshme ekonomike, si dhe pagesa para ofrimit të shërbimeve.

“Në muajin dhjetor MSH kishte paguar paradhënie prej 22,296 eurove . Kjo shumë paraqet 10% të vlerës së kontratave andaj është në kundërshtim me Ligjin e Buxhetit dhe me rregulloren për mbylljen e vitit fiskal. MSH dhe Spitali i Gjakovës kishin kryer pagesa para ofrimit të shërbimeve. MSH kishte paguar 9,900 euro për pozicione të cilat ishin përfunduar 3 muaj më vonë. Këtë e vertetonte ditari ndërtimor. Sipas zyrtarëve të MSH-së kishin ndodhur gabime gjatë plotësimit të ditarit ndërtimor. Po ashtu përgjatë vitit, SR i Gjakovës kishte shpenzuar 4,654€ për pagesën e stafit të operatorit të kontraktuar për shërbimet e higjienës në kohën e kujdestarive që nuk ishin të parapara me kontratë”.

Po ashtu janë evdintuar edhe një numër të çështjeve tjera që mund të kenë ndikim negativ në prokurimin efektiv. Në kontratën për preparate (Kite) kundër virusit të Nilit Perëndimor thuhet se ato duhet të kalojnë përmes depos qendrore. Kjo, sipas auditorit nuk ka ndodhur dhe barnat nuk ishin evidentuar në Sistemin e Informimit të Shëndetësisë (SISH). Njësoj është vepruar edhe me vaksinat e pranuara nga UNICEF për muajin shkurt në vlerë prej 264,701 euro, shkruan Indeksonline.
Shpenzimet e buxhetuara që i nënshtrohen procesit të prokurimit në vitin 2012">2012 në Ministrinë e Shëndetsisë kanë qenë në vlerë prej 38,065,016 eurove, prej të cilave janë shpenzuar 35,436,995 euro apo 93%. /albeu.com/
Shtuar më 03/07/2013, ora 15:06
Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori